Betala in avgiften till plusgiro 495187-7 eller Swisha till 07006099571 och ange namn och avseende.


Medlemsavgift per år för barn 6 till 14 år är 1900 kr.


Medlemsavgift per år för vuxna dvs från 15 år är 2400 kr.


Medlemsavgift per år för familj 3-5 stycken är 4000 kr.