Karatens träningslokaler heter Dojo. Här är reglerna för vår dojo:

 • När du kommer in eller lämnar Dojon, tänk på att stanna innanför dörren, hälsa shomen (huvud väggen) med ett ljudligt ”ohs” och buga dig. Invänta att Shihan eller Sensei ser dig, hälsa igen med ”ohs”.
 • Tilltala instruktören med t ex ”Shihan” eller ”Sensei” och hälsa först.
 • Medlemmarna skall respektera instruktören och instruktören skall sträva efter att vara ett föredöme för eleverna.
 • Hälsa de närvarande i dojon genom att säga ”ohs”. De närvarande svarar då med ”ohs” såvida de ej är upptagna med att träna.
 • Om du kommer försent till träningen, hälsa din instruktör ”ohs Sensei”, utför sedan bugnings ceremonin på egen hand och invänta instruktörens tecken att deltaga i träningen.
 • Äldre medlemmar skall vara vänliga mot de yngre och hjälpa dem med deras träning. Yngre medlemmar skall visa största respekt för de äldre och hälsa först. Var vänner och kom ihåg att vi alla strävar mot samma mål.
 • När du tilltalar andra medlemmar i dojon använd ”san” efter deras namn.
 • Kom ihåg att dojon är en plats där du får träning och kunskap. Sträva efter att hålla ordning och reda i dojon. Kom i god tid till träningen och uppträd på ett korrekt sätt.
 • Det är förbjudet att beträda dojon med skor.
 • Alla skall använda vårdat språk och respektera de andra oavsett kön eller ursprung.
 • Det är förbjudet att röka, tugga tuggummi och äta godis i dojon.
 • Om håret är långt ska det sättas upp i ex hästsvans. Inga vassa hårspännen eller metalldelar på snodden. Naglarna ska vara kortklippta, hela och rena.
 • Som Karateka skall du alltid sträva efter att försöka utveckla dig till en person med god karaktär, hålla fast vid ett liv i hederlighet, redbarhet och värdighet. Satsa all din kraft och själ i allt du företar dig. Öva artighet och förståelse för dina medmänniskor samt alltid ha fullständig kontroll över ditt humör och aldrig förlora behärskningen.