Vi anordnar graderingar för våra medlemmar två gånger per år, normalt i Juni och December. Kravet för gradering är att man tränat minst 30 gånger under minst 3 månader och att man har den kunskap som graden kräver. Det är din Sensei/Instruktör i klubben som avgör om du är kvalificerad för gradering. När man graderar tillkommer en kostnad för eventet vilken också innefattar diplom och bälte.

Krav för att gradera.

  • Betalt din medlemskapsavgift till Sävsjö KK.
  • Godkänd för gradering av din Sensei.
  • Betalat in graderingsavgift.

Klubben följer TFSKF Sveriges riktlinjer gällande kvalitet avseende gradering. Skynda långsamt och se vägen som en del av målet och att snabbt försöka få högre grad är inte alltid vägen till kvalitet och uthållighet. Kunskapen är för livet och detta gäller bokstavligen på fler plan inom karaten.


För att följa gradering behövs också ett Budo Pass där varje steg förs in och registreras, detta medför en engångskostnad på 100 kr. Ska tas med till varje uppgradering.

Budo Pass100 kr

Avgifter för gradering enligt nedan. Ange korrekt namn vid betalning.

Gul/vit tom Grönt bälte 9:e till 6:e kyu350 kr
Blått bälte 5:e till 4:e kyu450 kr
Brunt bälte 3:e till 1:a kyu500 kr

Graderingen är ett prov, där karatekan får tillfälle att visa sin utvecklingsnivå. Provet innefattar att visa sina färdigheter i kihon, kumite och kata. Efter godkänt prov får karateken bära ett bälte med en färg som indikerar den uppnådda utvecklingsnivån. Graderingens svårighetsgrad är fastlagd gäller lika för alla. Tyngdpunkten vid bedömning av karatekans uppnådda förmåga ligger på själva utförandet av tekniker gällande både kihon, kumite och kata. I kata gäller dessutom förmågan att följa katans mönster och rytm. Barnens gradering skiljer sig från vuxnas. För barn (åldersgruppen sju till tolv år) gäller att att en gradering är uppdelad i två tillfällen. Första tillfället betraktas som en halv gradering. Svårighetsgraden kan tillåtas variera något. Barn kan graderas högst till andra blåa bältet (4:e kyu). Inför gradering till första bruna bältet (3:e kyu) måste barn ha gått över till vuxengruppen och där graderas efter de regler som gäller för vuxen.