Då karaten har sitt ursprung från Japan, använder vi oss av många japanska ord i vår träning. Här nedan är en del av dem som är bra att veta vad de betyder.

Dojo – Hallar eller platser där stridskonsten Budo praktiseras

Hajime – Börja eller starta

Gi – Karatedräkt

Kohai – Elev

Makiwara – En bräda att slå på för att träna fokusering

Modotte – Befallning att återvända till den ursprungliga platsen

Naotte – En befallning till ro eller avspänning

Mokuso – Befallning till meditation eller stilla kontemplation före och eller efter träningen

Narande – En befallning till uppställning (se Seiretsu)

Obi – Bälte

Rei – En befallning för bugning (hälsning) – Respekt

Shomen ni rei – Bugning framåt

Sensei ni rei – Bugning mot läraren

Otagai ni rei – Bugning mot varandra

Seiretsu – Uppställning

Seiza – Ett formellt japanskt sätt att sitta

Sensei – Lärare, instruktör

Shomen – Huvudväggen

Tatte Seiza – Positionen

Yame – Stop


När vi tränar räknar Sensei ofta så vi kan göra rörelserna i samma takt. Därför kan det vara bra att kunna räkneorden.

  1. Ichi (i-chi)
  2. Ni
  3. San
  4. Shi
  5. Go
  6. Roku (ro-ku)
  7. Shichi (shi-chi)
  8. Hachi (ha-chi)
  9. Ku (ku-u)
  10. Ju (ju-u)

Det finns också namn på de rörelser, slag, blockeringar och sparkar som vi använder i vår träning.

Hidari – Vänster

Migi – Höger

Hidari gamae – Vänster grundställning

Hidari hanmi gamae – Vänster fightingställning

Mawate – Vänd

Jordan – Högt (huvudhöjd)

Chudan – Mellan (maghöjd)

Gedan – Lågt (gren, fotled)

Zenkutsu dachi – Grundställning, vikt på främre benet

Koukutsu dachi – Bakåtställning, vikt på bakre benet

Kiba dachi – Ritt ställning

Shiko dachi – Sumo ställning

Musubi dachi – Fötterna ihop

Heisoku dachi – Fötterna isär, parallellt

Kousa dachi – Fötterna i kors, bakre foten på tå

Neko ashi dachi – Kattfots ställning

Hachiji dachi – 8 ställning